ปากกาเช็คกระแสไฟ – Voltage Alert Pen “วิศวะรีวิว” EP.37

เคยประสบปัญหานี้กันมั้ยครับ ไฟรั่ว สายไฟขาดตอน เราจะเช็คยังไงว่ามันรั่วไปตรงไหน

หรือสายไฟขาดช่วงไหน และเราจะรู้ได้อย่างไรว่าสายไฟเส้นนั้นมันมีไฟวิ่งมั้ย

 

วิศวะรีวิว มีอุปกรณ์มาแนะนำ EP37 ปากกาเช็คกระแสไฟ

จะใช้งานง่าย สะดวกเพียงใด และใช้งานได้จริงหรือไม่ ไปดูกันเลยครับ 

 

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร