Showing 1–20 of 368 results

โซ่ส่งกำลังมาตรฐาน RS คือ RS คือ โซ่ส่งกำลังมาตรฐานอเมริกา America ซึ่งจะมีสัญลักษณ์บอกที่โซ่ไว้เช่น RS25,RS35,RS40,RS50,RS60,RS80,RS100,RS120,RS160
ซึ่งโซ่จะมีแบบแถวเดียว แถวคู่ และ 3 แถว


สนใจโซ่ส่งกำลัง RS หรือตัวข้อต่อโซ่แบบมี Attactment ติดต่อหรือสอบถามเราได้.เพราะเรามีหลากหลาย ๆ ขนาดให้เลือกใช้. หรือเป็นงานสั่งทำเฉพาะ Custom made ได้.เพราะเราเป็นโรงงานผลิต โดยผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ