Table Top Chain ผลิตอย่างไร ?

สายพานพลาสติก Table Top Chain หรืองานพลาสติก Componet หลาย ๆ ตัว.

มีขั้นตอนการผลิตคล้าย ๆ กัน. คือ ฉีดพลาสติกเข้ากับแม่พิมพ์ตามแบบนั้น ๆ เพื่อที่จะได้รูปทรงตามที่เราต้องการ…

สนใจวิธีการผลิตดูได้ที่

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร