มาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน 4 ด้าน ที่ผู้ประกอบการควรรู้

มาตรฐานความปลอดภัยในโรงงาน 4 ด้าน ที่ผู้ประกอบการควรรู้ ‼
1.มาตรฐานความปลอดภัยด้านความร้อน สิ่งแรกคือไม่ควรปล่อยให้อุณหภูมิภายในโรงงานสูงเกินไป กระทั่งส่งผลให้ลูกจ้างมีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 38 องศาเซลเซียส
2.มาตรฐานความปลอดภัย ด้านแสงสว่าง ในการทำงานยังได้กำหนดเรื่องของแสงสว่างที่เพียงพอต่อการทำงานเอาไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยและการทำงานอย่างราบรื่น ไม่เป็นอันตราย
3.มาตรฐานความปลอดภัย ด้านเสียง เวลาทำงาน 7-8 ชั่วโมง/วัน สำหรับพนักงานที่ต้องทำงานต่อเนื่องภายในโรงงาน ต้องมีค่าไม่เกิน 90 เดซิเบล
4.มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสารเคมีและอนุภาค การทำงานของลูกจ้าง จะต้องอยู่ภายใต้ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีในบรรยากาศ โดยเฉลี่ยไม่เกินค่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดไว้

ที่มา : https://shorturl.asia/VcjYQ

 

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร