5 ข้อควรระวังการสร้างบ้านในฤดูฝน

หน้าฝนแบบนี้ ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับ ยิ่งโดยเฉพาะงานต่อเติมหรือก่อสร้าง

ยิ่งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกันเลยนะครับ

5 ข้อควรระวังมีดังนี้ …

1.ทำงานตามสบาย อย่าเร่งรีบ

2.ใช้เสื้อกันฝนที่มีทั้งเสื้อและกางเกง เพื่อป้องกันอาการหนาว และเสื้อต้องระบายอากาศ

3.พยายามอย่าให้ฝนบังทัศนวิสัยในการทำงาน

4.ใส่เสื้อผ้าสีสะดุดตาเพื่อให้แน่ใจว่าเพื่อนร่วมงานหรือผู้อื่นมองเห็นคุณ

5.อย่าใช้เครื่องมือที่ไม่ใด้ออกแบบมาใช้นอกอาคาร และใช้เครื่องมือที่มีที่จับมั่นคง

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร