วันหยุดยาวประจำปี 2564

เรารวบรวมมาให้แล้ว กับปฏิทินวันหยุด ปี 2564
เผื่อใครจะเที่ยว จะพักผ่อนกันนะคร้าบบบบบ

วันหยุดที่ประกาศเพิ่มเติม (เฉพาะในปี 2564 เท่านั้น)
ทั่วประเทศ
12 ก.พ. ตรุษจีน
12 เม.ย. สงกรานต์ (เพิ่ม)
27 ก.ค. ชดเชยเข้าพรรษา
24 ก.ย. วันมหิดล

วันหยุดประจำภาค
เหนือ -26 มี.ค. ไหว้พระธาตุ
อีสาน – 10 พ.ค. บุญบั้งไฟ
ใต้ – 6 ต.ค. สารทเดือนสิบ
กลาง – 21 ต.ค. ออกพรรษา

*หมายเหตุ เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
จากวันจันทร์ที่ 25 ต.ค.2564 เป็นวันศุกร์ที่ 22 ต.ค.2564