อยู่บ้านดูทีวี ต้องห่างแค่ไหน? ถึงไม่อันตราย

อยู่บ้านดูทีวี ต้องห่างแค่ไหน?

การติดตั้งหรือวางทีวี ให้อยู่ในระยะที่เหมาะสม มีส่วนในการช่วงถนอมสายตาได้นะครับ โดยระยะห่างในการติดตั้งนั้น จะขึ้นอยู่กับขนาดของจอนั้นเองครับ

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร