ก่อนซื้อสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ควรเช็คอะไรบ้าง

🔌ก่อนซื้อ ต้องเช็ค เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบไหน ปลอดภัยหายห่วง⚡️

1. ซื้อ ผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย มอก 💯
2. ใช้ ผลิตภัณฑ์ถูกต้อง ✅ ตามคำแนะนำในคู่มือการใช้งาน
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลั๊กพวง ที่ได้มาตรฐาน
3. ดูแล ให้ถูกต้องตามคู่มือการใช้งาน และไม่ควรใช้ขณะเปียกน้ำ💦

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร