การคำนวณอัตราทดของสายพาน

อัตราทดของสายพาน คืออะไร แล้วส่งผลอย่างไรต่อการทำงานของสายพาน และสามารถคำนวณได้อย่างไร ไปดูกันครับ

อัตราทดในสายพานคืออะไร?
คือ การที่มีการส่งกำลังจากตัวขับ (Driver ณ จุดที่ A) มาตำแหน่งตัวถูกขับ (Driven ณ จุดที่ B)
ผ่านมู่เลย์ และสายพาน ส่งกำลัง ซึ่งจะทำให้รอบ และแรงบิดเปลี่ยนไป มาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของมู่เลย์ตัวขับ และตัวตาม ครับ

โดยความสัมพันธ์ของสมการมีดังนี้
โดย n คือ ความเร็วรอบของมู่เลย์ (หน่วยเป็น RPM)
และ D คือ เส้นผ่านศูนย์กลางของมู่เลย์ (Pitch diameter) หน่วยเป็น นิ้ว” หรือ มิลลิเมตร

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร