ประโยชน์ 3 ข้อ ของอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ (Inverter) คือ ตัวช่วยเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้กลายเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ

ด้วยการส่งกระแสไฟฟ้าที่รับมาเปลี่ยนไปเป็นแรงดันไฟฟ้าที่สามารถใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

ภายในบ้านได้อย่างเหมาะสม โดยอินเวอร์เตอร์มีประโยชน์อยู่ 3 ข้อ คือ

1.ใช้เป็นไฟสำรอง

ถ้าแหล่งจ่ายไฟฟ้าแบบกระแสสลับที่เป็นตัวหลักเกิดปัญหาขัดข้อง เกิดผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน อินเวอร์เตอร์จะเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับสำรอง

2.ควบคุมความเร็วของมอเตอร์

อินเวอร์เตอร์จะช่วยเปลี่ยนความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับ เพื่อให้มอเตอร์กระแสสลับถูกควบคุมความเร็วให้เหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

3.แปลงไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม

อินเวอร์เตอร์จะเป็นตัวช่วยแปลงระบบส่งกำลังของไฟฟ้าแรงสูงในแบบกระแสงตรง ให้เปลี่ยนมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับที่เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มากยิ่งขึ้น

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร