การคำนวณหาระยะหย่อนของสายพาน

ในการติดตั้งสายพาน ต้องมีการคำนวณระยะความตึง-หย่อน ของสายพาน

ให้สัมพันธ์กับประเภท ขนาด ชนิด และน้ำหนักของวัสดุที่ใช้ในการลำเลียง

เพราะถ้าคำนวนณออกมาไม่สัมพันธ์กัน สายพานจะเกิดการยืดตัวเมื่อใช้งานไปได้สักระยะหนึ่ง

เมื่อยืดตัวมากขึ้นก็จะเกิดการหย่อนของสายพานครับ

เราจะคำนวณหาระยะหย่อนของสายพานกันอย่างไร ลองดูตัวอย่างการคำนวณนี้ได้ครับ

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร