ใส่แค่ FACE SHEILD ป้องกัน COVID ได้หรือไม่

สรุปแล้ว ใสแค่ FACE SHEILD ป้องกัน COVID19 ได้หรือไม่!!

การใส่แค่เพียง Face sheild นั้น ไม่สามารถป้องกัน COVID-19 ได้

เนื่องจากไม่ได้แนบชิดกับใบหน้า เหมือนหน้ากากอนามัย

ดังนั้น จึงควรสวมหน้ากากอนามัยเป็นหลัก
แล้วใช้ Face sheild มาช่วยในการป้องกันด้วย จะดีที่สุดครับ