เปรียบเทียบการใช้งานระหว่างจาระบีกับน้ำมัน

หลายท่านคงรู้จัก จาระบีกับน้ำมัน กันแล้วใช่มั้ยครับ

มาดูคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 ชนิดนี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

เพื่อจะได้เลือกใช้ให้เหมาะสม ไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร