ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี (Diamond Sign)

ป้ายแสดงถึงอันตรายของสารเคมี (Diamond Sign)
ป้ายที่บ่งบอกถึงคุณสมบัติ และความเสี่ยงของสารเคมีที่อยู่ในอุปกรณ์ หรือถังนั้นๆ
ควรดูก่อนทำงานทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
“ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี”
อ้างอิงตามมาตราฐาน NFPA704 (National Fire Protection Association)
หรือชื่อสากลว่า Hazadard Materials Classification
ซึ่งลักษณะจะเป็นทรงข้าวหลามตัด (Diamond sign)
ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ
.
สีแดง บ่งบอกถือ ความไวไฟ (Fire hazard) บ่งชี้ได้ 5 ระดับคือ
เลข 0 คือ สารไม่ติดไฟ
เลข 1 คือ สารที่จุดวาบไฟสูงกว่า 93 องศาเซลเซียส
เลข 2 คือ สารที่จุดวาบไฟต่ำกว่า 93 องศาเซลเซียส
เลข 3 คือ สารที่จุดวาบไฟต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส
เลข 4 คือ สารที่จุดวาบไฟต่ำกว่า 22 องศาเซลเซียส
.
สีน้ำเงิน บ่งบอกถือ ผลกระทบต่อสุขภาพ (Health hazard) บ่งชี้ได้ 5 ระดับคือ 
เลข 0 คือ สารปลอดภัยไม่อันตราย
เลข 1 คือ สารอันตรายน้อย อาจทำให้เกิดการระคายเคือง
เลข 2 คือ สารอันตรายปานกลาง อาจเกิดอันตราย หากสูดหายใจเข้าไป
เลข 3 คือ สารอันตรายสูง ทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือเป็นพิษ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดหายใจเข้าไป
เลข 4 คือ สารอันตรายถึงตาย ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันชนิดพิเศษ
.
สีเหลือง บ่งบอกถือ ความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา (Instability hazard) บ่งชี้ได้ 5 ระดับคือ 
เลข 0 คือ สารไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
เลข 1 คือ สารอาจเกิดปฏิกิริยา เมื่อโดนความร้อน
เลข 2 คือ สารไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรง
เลข 3 คือ สารเมื่อความร้อน หรือการกระแทก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้
เลข 4 คือ สารอันตรายเกิดระเบิดได้
.
สีขาว บ่งบอกถึง ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม
ACID เป็น สารเป็นกรด (Acid)
ALK เป็น สารอัลคาไลน์ (Alkaline)
COR เป็น สารมีความกัดกร่อน (Corrosive)
OX เป็น สารมีความเป็น (Oxidize)
สัญลักษณ์รูปร่ม เป็น สารมีความเป็นกัมตภาพรังสี (Radiation hazard)
สัญลักษณ์ W มีขีดกลาง เป็น สารห้ามโดนน้ำ
.
สรุป คือ  เลขยิ่งเยอะ ยิ่งอันตราย นั้นเอง ดังนั้น ก่อนเข้าทำงาน หากมีสัญลักษณ์นี้ ควรดูทุกครั้งนะครับ  เพื่อความปลอดภัย
.
BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร