🏡กระเบื้องพอร์ซเลนและกระเบื้องแกรนิตโต้ ต่างกันอย่างไร?

🏡กระเบื้องพอร์ซเลนและกระเบื้องแกรนิตโต้ ต่างกันอย่างไร?

กระเบื้อง 2 ชนิดนี้ จะแตกต่างกันตรงส่วนผสมหลัก

กระเบื้องพอร์ซเลน มีส่วนผสมของดินขาวละเอียด ทำให้เนื้อกระเบื้องพอร์ซเลนนั้นมีความละเอียดและรูพรุนน้อย

กระเบื้องแกรนิตโต้ มีผงหินแกรนิตผสมอยู่ เป็นที่มาของชื่อ “แกรนิตโต้” เนื้อกระเบื้องแกรนิตโต้ จะมีความแข็งคล้ายหินแกรนิตนั่นเอง

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร