ช่างรู้ ตอน เครื่องมือช่างมีกี่ประเภท

เครื่องมือช่างที่เราใช้กันทุกวันนี้มีทั้งหมด 4 ประเภท ดังนี้

1. เครื่องมือสำหรับวัดระยะ ใช้วัดความกว้าง ความยาว และความสูงของวัสดุ เช่น ไม้บรรทัด ไม้เมตร สายวัด ตลับเมตร เป็นต้น

2. เครื่องมือสำหรับตัด ใช้ตัด หรือผ่าวัสดุให้แยกออกจากกัน เช่น กรรไกร มีด เลื่อย คีมตัดลวด ขวาน เป็นต้น

3. เครื่องมือสำหรับเจาะ ใช้เจาะวัสดุให้เป็นรู เช่น สิ่ว สว่านไฟฟ้า สว่านมือ เป็นต้น

4. เครื่องมือสำหรับตอก ใช้ตอก ทุบ หรือตีวัสดุต่าง ๆ เช่น ค้อนหัวกลม ค้อนหัวแบน ค้อนหงอน เป็นต้น

 

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร