ขับรถลุยน้ำอย่างไร ไม่ให้พัง

🌊พายุ ยังไม่หมดไป น้ำก็ยังมากอยู่ !?
🚗แล้วแบบนี้ เราจะขับลุยน้ำกันอย่างไรดีนะ

——-🌊 เมื่อวิ่งในพื้นที่ ที่น้ำท่วม ——-

1.ปิดแอร์ เพื่อป้องงกันน้ำกระจายเข้าห้องเครื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดการไฟช็อตและใบพักลมหักได้
2. ใช้เกียร์ต่ำ (เกียร์ 1-2 หรือ เกียร์ L)
3. ไม่ขับรถเร็ว เพราะอาจจะทำให้น้ำที่กระแทกกับฟุตบาธ กลับมาเข้ารถ ห้ามจอดนิ่งแช่น้ำ
4. ตามรถคันหน้าเข้าไว้ และชิดคันหน้าให้มากที่สุด แต่ต้องอยู่ในระยะที่ปลอดภัย

——-🚗 เมื่อพ้น ระยะลุยน้ำ ——-
1. เหยียบเบรกย้ำๆ เพื่อไล่น้ำออกจากรถ
2. ห้ามดับเคื่องทันที ให้ติดเครื่องไวสักพัก เพื่อไล่น้ำที่ย้อนมาทางท่อไอเสีย

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร