วิธีการยกของอย่างปลอดภัยไม่ให้ปวดหลัง

ขนของในโรงงานอย่างไร📦
ให้ถูกวิธีและไม่เจ็บตัว✔️

1.ยืนใกล้วัตถุที่จะยก  วางเท้าให้ถูกต้องและมีความมั่นคง เพื่อป้องกันการเสียสมดุลของร่างกาย การวางเท้าให้ถูกตำแหน่งโดยเฉพาะเมื่อยกและเคลื่อนย้ายวัสดุที่มีขนาดใหญ่ ให้วางเท้าข้างหนึ่งขนานกับวัสดุที่จะยก ส่วนอีกข้างให้อยู่ด้านหลังอย่างมั่นคง เพื่อป้องกันการเสียสมดุลของร่างกาย พยายามเหยียดหลังให้ตั้งตรง เพื่อรักษาส่วนโค้งของกระดูกสันหลังให้เป็นไปตามธรรมชาติ

2.เมื่อตำแหน่งมือจับของวัสดุอยู่ต่ำกว่าระยะกำปั้น (ขณะยืน)  ให้ย่อเข่าโดยให้หลังอยู่ในแนวเส้นตรง เพื่อรักษาส่วนโค้งของกระดูกสันหลังให้เป็นไปตามธรรมชาติ จะทำให้แรงกดบนหมอนรองกระดูกสันหลังมีการกระจายตัวเท่า ๆ กันในขณะยกวัสดุ

3 จับวัสดุให้มั่นคงโดยใช้อุ้งมือประคองจับ  เพื่อป้องกันการลื่นหลุดจากมือ และหากเป็นไปได้ควรมีที่จับเพื่อให้จับได้ถนัดและง่าย

4 ควรให้แขนชิดลำตัว  ไม่ควรกางแขนออกและให้วัสดุที่จะยกอยู่ชิดลำตัวให้มากที่สุด เพื่อให้มวลของวัสดุผ่านลงที่ต้นขาทั้งสองข้าง

5 ค่อย ๆ ยืดเข่า  ยกตัวยืนขึ้นโดยใช้กำลังจากกล้ามเนื้อขาและขณะที่ยืนขึ้น หลังจะอยู่ในแนวตรง หรือเป็นไปตามธรรมชาติ

6 ควรให้ตำแหน่งของศีรษะอยู่ในแนวตรงกับกระดูกสันหลัง  ไม่ก้มโดยที่ในขณะยกวัสดุขึ้นและเดินจะต้องมองเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจน

 

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร