ใช้ไฟอย่างไรให้ปลอดภัย ในภาวะน้ำท่วม

ในสถานการณ์มรสุม พายุโนรู เข้าแบบนี้
หากตกอยู่ในภาวะ น้ำท่วม จะทำอย่างไร
ให้สามารถใช้  ไฟฟ้า ได้อย่างปลอดภัย

ก่อนน้ำท่วม
⚡️ปลดเมนเบรกเกอร์
⚡️ย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าขึ้นที่สูงไม่ให้น้ำท่วมถึง

ขณะน้ำท่วม
⚡️บ้าน 2 ชั้น ควรมีเบรกเกอร์แยกแต่ละชั้น ปลดเบรกเกอร์ชั้นล่าง
⚡️อย่าสัมผัสสวิตช์ไฟ และงดใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกหรือสัมผัสน้ำ
⚡️ควรยืนที่แห้งและสวมรองเท้ายาง
⚡️บ้านชั้นเดียวงดใช้ไฟฟ้า และย้ายออกจากบ้าน
⚡️ห้ามใช้งานปลั๊กไฟ และสวิตช์ไฟฟ้าที่น้ำท่วมถึงเด็ดขาด

หลังน้ำท่วม
⚡️ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยช่างผู้ชำนาญก่อนใช้งาน

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร