ประเภทเซนเซอร์ในสายการผลิต

ประเภทเซนเซอร์ในสายการผลิต

Proximity Sensors เซนเซอร์ตรวจจับ

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ โดยปราศจากการสัมผัส ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของวัตถุหรือสามารถระบุได้ว่ามีวัตถุใดผ่านเข้ามาในตำแหน่งที่กำหนดไว้หรือไม่ ส่วนใหญ่จะใช้กับงานตรวจจับ ตำแหน่ง ระดับ ขนาด และรูปร่าง สามารถแยกการตรวจจับวัตถุที่เป็นโลหะ (Inductive) กับอโลหะ (Capactive) โดยการตรวจจับความหนาแน่นได้

Pressure Sensors / Flow Sensors เซนเซอร์วัดความดัน เซนเซอร์ตรวจจับการไหล

เซนเซอร์วัดความดัน (Pressure sensors) ช่วยตรวจจับความดันของของเหลวและก๊าซ และ เซนเซอร์ตรวจจับการไหล (Flow sensor) จะช่วยตรวจจับอัตราการไหลของของเหลว

Displacement / Measurement Sensors เซนเซอร์วัดระยะ

เซนเซอร์วัดระยะทาง และขนาดของชิ้นงาน แบบไม่สัมผัสกับวัตถุ สามารถบอกค่าเป็นอนาล็อค และเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ PLC ได้ เหมาะสำหรับการใช้งานการตรวจสอบชิ้นงานขนาดเล็ก วัดความหนาบาง วัดการแอ่นตัว

Code Readers / OCR เซนเซอร์อ่านโค้ด

เซนเซอร์ที่ใช้ในการอ่านบาร์โค้ดต่างๆ หรือตรวจสอบข้อความ ตัวเลข ตัวอักษรบนชิ้นงาน แล้วทําการส่งผลลัพธ์การตรวจสอบออกมา เพื่อนําไปใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรอื่นๆ อย่าง Rejecter หรือส่งเป็นข้อความที่อ่านได้ไปให้ซอฟแวร์ หรือระบบควบคุมต่างๆ

Ultrasonic Sensors เซนเซอร์ อัลตร้าโซนิค

เซนเซอร์ที่ใช้คลื่นอัลตร้าโซนิคใช้เพื่อตรวจจับวัตถุโปร่งใส เช่น ฟิล์มใส ขวดแก้ว ขวดพลาสติก และกระจกแผ่น โดยลักษณะการใช้งานเหมือน Photoelectric Sensor

Photoelectric Sensor เซนเซอร์จับวัตถุ โดยใช้แสง

เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ ใช้ลำแสงในการตรวจจับวัตถุทั้งแบบที่มองเห็นและแบบโปร่งใสโดยที่ไม่ต้องมีการสัมผัส มีจุดเด่นในด้านความเร็วในการตรวจจับ ระยะการตรวจจับไกล และที่สำคัญไม่ว่าวัตถุใดๆ ก็จะสามารถตรวจจับได้

Vision Sensors / Machine Vision Systems เซนเซอร์ตรวจจับด้วยภาพ

เซนเซอร์ที่ใช้การถ่ายภาพวัตถุชิ้นงาน แล้วนำภาพที่ได้มาวิเคราะห์ว่าตรงกับ สเปค ขนาด สี รูปทรง หรือ ตำแหน่งที่เราต้องการหรือไม่ โดยคุณสมบัติของเซนเซอร์ชนิดนี้สามารถทำงานได้ถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และประหยัดเวลา เหมาะกับงานตรวจสอบความผิดปกติของชิ้นงานในการผลิต

Rotary Encoders เซนเซอร์เอ็นโค้ดเดอร์แบบหมุน

เซนเซอร์ที่แปลงสัญญาณทางไฟฟ้า(electric signal) มาเป็นค่าทางการหมุน (rotation movement) สามารถใช้ระยะ ความเร็ว ทิศทาง ตำแหน่งหรือมุมของการหมุน เช่น ฐานและข้อต่อของแขนกลที่ใช้ในโรงงานที่ต้องใช้ค่าการหมุนที่แม่นยำ

 

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร