เจลแอลกอฮอล์ติดไฟได้หรือไม่

Q: เจลแอลกอฮอล์ติดไฟได้หรือไม่

A: ติดได้ แต่ต้องมี 3 องค์ประกอบ

1.ออกซิเจน

2.ประกายไฟ.

3.เชื้อเพลิง

โดยแอลกอฮอล์นั้น ถือเป็น เชื้อเพลิงอย่างดี โดยแอลกอฮอล์ 70% นั้น สามารถติดไฟได้ เนื่องจากมีความเข้มข้นมากนั้นเอง

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร