น้ำมันหล่อลื่น ควรเปลี่ยนเมื่อเป็นสีอะไร?

🧪น้ำมันหล่อลื่น ควรเปลี่ยนตอนไหน กันนะ

🧪น้ำมันหล่อลื่น ควรเปลี่ยนเมื่อเป็นสี 2 แบบนี้

1. สีดำ อาจเกิดจากการอุดตันของระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ทำให้มีสิ่งปนเปื้อนเข้าไป ควรตรวจเช็คสภาพเครื่องยต์อีกครั้ง

2. สีขุ่น หรือกลายเป็นสีกาแฟ และเป็นฟองเหมือนฟองนม

 

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร