Smart Agriculture หรือ Smart Farm

Smart Agriculture หรือ Smart Farm 🌳 คือ การเกษตรแบบใหม่ ที่เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานแบบเก่า มาใช้ข้อมูล (Data) และเทคโนโลยีในการบริหารงานเกษตร เพื่อค้นหาวิถีการทำงานให้เหมาะสมและสร้างผลผลิตทางการเกษตรที่ยั่งยืน ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น เพิ่มกำไรให้มากยิ่งขึ้น
เครดิต :  https://shorturl.asia/Sejoh
.

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร