ความลับตลับเมตร

📏รวมเรื่องไม่ลับ เกี่ยวกับตลับเมตร ที่รู้ไว้ ใช้ได้จริง
1.เคสกันกระแทก เปรียบเสมือนบ้านที่ป้องกันเทป มีทั้งแบบเหล็ก และพลาสติก แต่ปัจจุบันนิยมเป็นพลาสติกและมีการนำยางมาใช้ร่วมด้วยเพื่อเพิ่มความสะดวก
2.ความยาวเทปนั้น มีให้เลือกตั้งแต่ 2-10 เมตร โดยจะมีตัวเลขระบุความยาวเป็นทั้งหน่วยเมตรและฟุตไว้ที่ข้างและหลังของตลับเมตร
3.ปุ่มเลื่อนล็อค ไว้สำหรับล็อคเวลาใช้งานวัด
4.ตะขอเกี่ยว ตัวช่วยในการวัด มักทำมาจากเหล็ก มีความแข็งแรง รูปแบบและลักษณะแตกต่างกันไปแล้วแต่ผู้ผลิต
5.ช่องเกี่ยวตะปู เป็นช่องที่สำหรับเกี่ยวกับตะปูหรือสกรูขณะทำการวัดระยะได้ง่ายขึ้น
6.ตัวหนีบเข็มขัด ไว้หนีบตลับเมตรเข้ากับเข็มขัดได้ เพิ่มความสะดวกในการทำงาน และช่วยป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน
Best Conveyor Center
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร