ประเภทของกรรไกร

กรรไกร มีหลากหลายประเภทมากกว่าที่เราคิดนะครับ
โดยเราจะแบ่งจากลักษณะการใช้งานได้ ดังนี้

✂️กรรไกรมาตรฐานทั่วไป ใช้สำหรับตัดวัสดุขนาดบาง เช่น
กระดาษ พลาสติก เชือกฟาง ภาพถ่าย
ริบบิ้น หรือวัสดุอื่นๆ ตามความเหมาะสม

✂️กรรไกรใบมีดขนาดยาว ใช้ตัดวัสดุที่มีขนาดใหญ่และหนาได้ดี เช่น
ผ้า กระดาษแผ่นใหญ่ แผ่นโลหะทั่วไป เป็นต้น

✂️กรรไกรอเนกประสงค์ ใช้ตัดวัสดุของแข็งได้ดี เช่น
สายไฟ ลวด พรม สังกะสีแผ่นบาง และตัดกิ่งไม้ เป็นต้น

 

Best Conveyor Center
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร