ประเภทงานเชื่อม

งานเชื่อม คืออะไร มีกี่ประเภทกันนะ

งานเชื่อมโลหะ คือการต่อโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกัน โดยการให้ความร้อนแก่โลหะ จนหลอมละลายติดเป็นเนื้อเดียวกันหรือการเติมลวดเชื่อมเป็นตัวให้ประสานกันก็ได้ โดยการเชื่อมโลหะที่เป็นที่นิยม มีดังนี้

การเชื่อมแก๊ส  อาศัยความร้อนจากการเผาไหม้ระหว่างแก๊สเชื้อเพลิงอะเซทิลีนกับออกซิเจน

การเชื่อมไฟฟ้า  เกิดจากการนำความร้อนที่ใช้ในการเชื่อมจากการเกิดประกายอาร์ค ระหว่างชิ้นงาน และลวดเชื่อม จะทำให้ลวดเชื่อมหลอมละลายเสมือนเป็นการป้อนเนื้อโลหะให้แก่รอยเชื่อม

การเชื่อม TIG  เชื่อมโดยใช้ความร้อนที่เกิดจากการอาร์ค ระหว่างลวดทังสเตนกับชิ้นงาน โดยมีแก๊สเฉื่อยปกคลุมบริเวณเชื่อม และบ่อหลอมละลาย เพื่อไม่ให้บรรยากาศภายนอกเข้ามาทำปฏิกริยาตรงบริเวณที่เชื่อม

การเชื่อมอัด  การประสานโลหะ 2 ชิ้นให้ติดกันโดยใช้ความร้อนกับชิ้นงาน ในบริเวณที่จะทำการเชื่อม จากนั้นใช้แรงอัดส่วนที่หลอมละลาย จนกระทั่งชิ้นงานติดกันเป็นจุด หรือเกิดแนวความร้อนที่ใช้ได้จากความต้านทานไฟฟ้า

การเชื่อม MIG  ใช้ความร้อนจากการอาร์ค ระหว่างลวดเชื่อมกับชิ้นงานกับลวดเชื่อมเปลือย ที่ส่งป้อนอย่างต่อเนื่องไปยังบริเวณอาร์ค และทำหน้าที่เป็นโลหะเติมลงยังบ่อหลอมละลาย จะถูกปกคลุมไปด้วยแก๊สเฉื่อย เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวกับอากาศ

การเชื่อมใต้ฟลักซ์  ใช้ความร้อนจากการอาร์ค ระหว่างลวดเชื่อมเปลือย กับชิ้นงานเชื่อม โดยจะมีฟลักซ์ชนิดเม็ด ปกคลุมบริเวณอาร์คและฟลักซ์ ส่วนที่อยู่ใกล้กับเนื้อเชื่อม จะหลอมละลายปกคลุมเนื้อเชื่อม เพื่อป้องกันอากาศภายนอกทำปฏิกริยากับแนวเชื่อม ส่วนที่อยู่ห่างจากเนื้อเชื่อม จะไม่หลอมละลาย และไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก

 

BestConveyorCenter

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร