ถ้าใช้เจลแอลกอฮอล์ตอนมือเปืยก ฆ่าเชื้อโควิด19 ได้น้อยลงจริงหรือไม่?

ถ้าใช้เจลแอลกอฮอล์ตอนมือเปืยก
ฆ่าเชื้อ #โควิด19 ได้น้อยลงจริงหรือไม่?

คำตอบคือ…

จริง เพราะความชื้นจากน้ำหรือเหงื่อ
จะทำให้ แอลกอฮอล์เจลเจือจาง ประสิทธิภาพลดลง

ดังนั้น ควรเช็ดมือให้แห้งก่อนใช้เจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งนะครับ

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร