เสาไฟฟ้า มีสายอะไรบ้าง

เสาไฟฟ้าในไทย 1 ต้น

มีสายอะไรบ้างนะ มาดูกัน

สายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์

สายไฟฟ้าแรงต่ำ 230/400 โวลต์

สายสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ เช่น สายโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร