บ้านทรุดเกิดจากอะไรได้บ้าง

🏠บ้านทรุด เกิดจากอะไรได้บ้างนะ
1.สภาพพื้นดิน
2.น้ำหนักของบ้าน
3.ระบบรากฐาน

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร