โปรแกรม CAD คืออะไร สำคัญอย่างไรต่ออุตสาหกรรมการผลิต

โปรแกรม CAD คืออะไร สำคัญอย่างไรต่ออุตสาหกรรมการผลิต

Computer-Aided Design หรือที่เรียกสั้นๆ กันว่า CAD คือการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบสิ่งต่างๆ ในระบบอุตสาหกรรรม ซึ่งมีทั้งรูปแบบ 2 และ 3 มิติ

ความพิเศษของการใช้ CAD มันถูกสร้างมาเพื่อการผลิตโดยเฉพาะ ทำให้มีความแม่นยำที่สูงมากเมื่อเทียบกับโปรแกรมสร้างโมเดลหรือโปรแกรมงาน 3D แบบอื่น อีกทั้งยังสามารถทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ที่ช่วยด้านการผลิตในโรงงาน อย่าง Computer Aided Engineering (CAE) และ Computer Aided Manufacturing (CAM) ได้ง่าย

 

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร