ปากกาจับชิ้นงาน คืออะไร

ปากกาจับชิ้นงาน คืออะไร และมีความสำคัญอย่างไร

เรามาทำความรู้จักกันครับ

 

ปากกาจับชิ้นงาน (Vise / Vice) คือ อุปกรณ์ทำงานช่างที่ใช้สำหรับยึดจับชิ้นงานให้แน่นเพื่อทำการ ขัด เจาะ ตัด ตอก

ตะไบชิ้นงานจำพวกโลหะ พลาสติก ไม้ มีลักษณะเป็นขากรรไกรคู่ขนานสองข้าง ซึ่งข้างหนึ่งติดอยู่กับที่

ส่วนอีกข้างหนึ่งขยับได้โดยใช้สกรูและคันโยก ตัวอุปกรณ์จะติดตั้งบนโต๊ะงานเพื่อให้ทำงานได้สะดวก รวดเร็ว

เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากทั้งการทำงานช่างในครัวเรือนและในภาคอุตสาหกรรม

 

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร