มาตรฐานพลาสติก Food Grade คืออะไร

เห็นกันอยู่มากมาย ทั้งบนซองอาหาร และสื่อโฆษณาต่างๆ แต่จริงๆแล้ว Food Grade มันคืออะไรกันแน่ และมีความสำคัญแค่ไหนกันนะ

Food Grade คือคำที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ บรรจุภัณฑ์🥡
ที่ใช้สำหรับการผลิตอาหาร การจัดเก็บอาหาร หรือเพื่อเตรียมอาหาร

นอกจากนี้ยังเป็นคำ ที่มีความสำคัญทางด้านทางการตลาด
ที่แสดงถึง #ความปลอดภัย ในทางปฏิบัติในหลายอุตสาหกรรม
ที่จะทำให้ผู้บริโภครู้สึกปลอดภัย วางใจ และยกระดับของสินค้า ให้ก้าวสู่ระดับที่สูงขึ้น

 

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร