แรงเค้น คืออะไรกันนะ

แรงเค้น คืออะไรกันนะ

แรงเค้น คือ Stress หรือคามตึงในเนื้อวัสดุ
เมื่อเราออกแรงซักอย่างกับเนื้อวัสดุ
วัสดุจะเกิดการให้ตัวได้ระดับนึง ทำให้เกิดแรงภายที่พยายามจะดีดตัวกลับที่เรียกว่า “แรงเค้น”

ความเค้น หมายถึง
“แรงต้านทานภายในเนื้อวัสดุที่มีต่อแรงภายนอก, ที่มากระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่”

σ (Stress) = F/A
ชนิดของความเค้นที่เกิดขึ้นกับวัสดุ
สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ชนิด คือ

1. Tensile Stress (ความเค้นดึง)
2. Compressive Stress (ความเค้นอัด)
3. Shear Stress (ความเค้นเฉือน)

ซึ่งในรูปแบบอื่นๆ เช่น
Bending Stress (ความเค้นงอ) , Torsion Stress (ความเค้นบิด) จะทำให้กลับมาเกิด ความเค้น 3 แบบหลักที่พูดมา ตามหลัก Solid mechanic

.

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร