ใครฉีดวัคซีนได้บ้าง?

มาสำรวจตัวเองกันสักนิด ว่าคุณสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้หรือไม่?

ไม่ควรฉีด
– เป็นหวัด ไม่สบาย ควรหายก่อนอย่างน้อย 10-14 วัน
– ตั้งครรภ์น้อยกว่า 12 สัปดาห์

ฉีดได้
– กำลังให้นมบุตร
– วางแผนตั้งครรภ์
– เป็นโรคเอดส์ (หากอาการสงบ)
– เป็นภูมิแพ้ และ S.L.E.
– ผู้ที่ทานยากดภูมิคุ้มกัน (หากอาการสงบ)
– เป็นโรคลมชัก
– ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (เว้นระยะ 1 เดือน)
– ทานยา Warfarin (ฉีดได้ถ้า INR น้อยกว่า 3.0)
– ทานยา NOACs (ไม่จำเป็นต้องหยุดยา)
– ทานยาต้านเกล็ดเลือด ASA, Clopidogrel
– ความดันโลหิตสูง (ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 180/110 mmHg)
– โรคเบาหวาน โรคไต
– เป็นมะเร็ง ได้รับยาเคมีบำบัด

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สวทช. ด้วยนะครับ

 

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร