ทำไมต้องเรียกว่า “วงกบ”

🚪เคยสงสัยกันมั้ยครับ ว่าทำไมกรอบประตู หรือ หน้าต่าง ที่เราๆ ใช้กันทุกวันนี้ ถึงต้องเรียกว่า “วงกบ” กันนะ

โดยในนิยามของงานช่างโบราณ ได้นิยามไว้ว่า กรอบเช็ดหน้า คือวงกบของประตูหรือหน้าต่าง เช่นที่ปราสาทแบบเขมรสลักจากหินทราย หน้ากรอบตกแต่งแนวเป็นคิ้วเล็ก ๆ เรียงขนานกัน คือตัวอย่างความงามที่ช่างเขมรโบราณให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าส่วนอื่นของงานประดับ

ความเป็นมาของศัพท์ “กรอบเช็ดหน้า” สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเข้าใจว่าเกิดจากที่มีการผูกผ้าขาวเท่าผืนผ้าเช็ดหน้าไว้ที่กรอบวงกบประตู เพื่อเป็นที่หมายหรือเพื่อเป็นการทำขวัญเมื่อยกขึ้นตั้ง อนึ่ง การประกอบท่อนไม้สี่ท่อน แต่ละท่อนบากปลายให้เป็นรูปลิ่มคล้ายปากของกบ ประกบกันเป็นกรอบสี่เหลี่ยม คือที่มาของชี่อ “วงกบ” อีกแนวคิดนึ่งนั้น มีคนให้ความเห็นไว้ว่า คำว่า วงกบ นั้น อาจเพี้ยนมาจาก วงประกบ ก็เป็นได้

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร