วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)

วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดให้เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) โดยคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2567 คือ ” ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า ” นอกจากบุหรี่จะมีโทษมมากมายต่อผู้สูบเองและคนใกล้ชิดแล้ว การสูบผิดสถานที่อาจทำให้ติดคุกหรือเสียเงินได้เช่นกัน…ฉะนั้นเราลองหันมาเลิกสูบบุหรี่กันดีกว่าไหม เพื่อสุขภาพของคุณเอง รวมทั้งคนที่คุณรักด้วย
.

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร