ชนิดของถังดับเพลิง

ชนิดของถังดับเพลิง🧯

รู้ไว้ก่อนใช้ ดับไฟไวแน่นอน🔥

🔺Class A: ดับไฟที่เกิดจากของแข็งโดยให้ใช้น้ำฉีดเพื่อลดความร้อนก่อน แล้วค่อยฉีดถังดับเพลิงต่อ

🟥Class B: ดับฟที่เกิดจากของเหลวและแก๊ส

🟦Class C: ดับไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็นที่มีลักษณะเป็นของแข็ง หรือมีกระแสไฟฟ้าไหลอยู่

⭐️Class D: ดับไฟที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาของโลหะ

Class K : ดับไฟที่เกิดจากไขมันสัตว์ หรือน้ำมันทำอาหาร

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร