บ้านร้อน แก้ไขได้ ถ้ารู้สาเหตุ

ความร้อนภายในบ้าน อาจไม่ได้เกิดจากอุณหภูมิที่ร้อนมากอย่างเดียว
ตัวบ้านเองก็อาจมีส่วนทำให้เกิดความร้อนได้เช่นกันนะครับ โดยอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆ ได้ ดังนี้

1. ใช้พื้นที่เต็มจนขาดพื้นที่สีเขียว ไม่มีต้นไม้
2. ผังบ้านวางไม่ถูกทิศ
3. การต่อเติมบ้านที่ไม่ถูกต้อง เช่น รั้วบ้านสูง และทึบจนทำให้แสงไม่เข้า , เพดานเตี้ย
4. เลือกเฟอร์นิเจอร์ไม่เหมาะกับบ้าน
5. ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกต้อง เช่น การเลือกใช้หลอดไฟให้เหมาะกับห้อง
6. สีทาบ้านที่เลือกใช้อาจทำให้ผนังสะสมความร้อนมากเกินไป

 

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร