รู้ยังว่า ช่าง..เชื่อมได้กี่ท่า

รู้ยัง!!
ท่าเชื่อมเหล็ก มีกี่ท่า อยากรู้ ไปดู

 

1. การเชื่อมทราบ (Flat Position Welding) เป็นทำเชื่อมที่ทำได้ง่ายที่สุด เพราะสามารถควบคุมบ่อหลอมละลายได้ง่าย

เนื่องจากบ่อหลอมละลายอยู่บนรอยต่อของงาน แรงดึงดูดของโลกไม่มีผลต่อน้ำ โลหะเหลวมาก

 

2. การเชื่อมท่าขนานนอน (Horizontal Position Welding) เป็นท่าเชื่อมที่อยู่ในแนวนอน แรงดึงดูดของโลกจะทำให้น้ำโลหะไหลย้อยลงมาด้านล่างซึ่งผู้เชื่อมต้องควบคุมเป็นพิเศษ

 

3. การเชื่อมท่าตั้ง (Vertical Position Welding) รอยเชื่อมของท่านี้จะอยู่ในแนวดิ่งซึ่งมีอยู่ด้วยกันสองวิธี

คือ การเชื่อมจากด้านล่างขึ้นไปข้างบน เรียกว่า การเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้น (Vertical Up)

และการเชื่อมจากข้างบนลงมาข้างล่าง เรียกว่าการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลง (Vertical Down)

 

4. การเชื่อมท่าเหนือศรีษะ (Overhead Position Welding) เป็นท่าเชื่อมที่ยากที่สุด เนื่องจากแนวเชื่อมอยู่ด้านล่างของรอยต่อ

หัวเชื่อมจะอยู่ใต้ชั้นงานที่จะเชื่อม ผู้เชื่อมอาจได้รับอันตรายจากการเชื่อมเนื่องจากสะเก็ดไฟและน้ำโลหะที่หยดลงมา

ดังนั้นผู้เชื่อม จะต้องสวมใส่เสื้อหนัง ถุงมือ และหน้ากากให้ครบก่อนทำการเชื่อม

 

 

Best Conveyor Center

สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร