มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง

ค่าความสว่างมาตรฐานนั้น จะมีการกำหนดที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการทำงาน และความละเอียดการใช้สายตามากน้อยเพียงใด

โดยสามารถดูได้จากตารางด้านล่างนี้ครับ

ลูเมน (lumen) คือ หน่วยวัดความสว่างของหลอดไฟ

ลักซ์ (Lux) คือ ความเข้มของเส้น ณ จุดหนึ่งซี่งผันแปรไปตามพื้นที่หรือประสิทธิภาพการจ่ายแสง

 

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร