อุปกรณ์วัดไข้ มีแบบไหนบ้าง?

ไปที่ไหนตอนนี้ ก็ต้องเจอกับสารพัด #อุปกรณ์วัดไข้ 🌡 กันใช่มั้ยครับ
แต่อุปกรณ์วัดไข้แบบไหน เหมาะกับการใช้งานแบบไหน และประสิทธิภาพต่างกันอย่างไร เราไปดูกันครับ

1. ปรอทแก้ว หรือ ปรอทวัดไข้แบบธรรมดา
– นิยมใช้วัดไข้ผ่านทางปากหรือรักแร้
– การอ่านค่าอุณหภูมิมีความแม่นยำความน่าเชื่อถือสูง
– ใช้เวลาในการวัดนานที่สุด

2. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล
– วิธีการอ่านค่าคล้ายกับแบบแรกแต่อ่านได้ง่ายกว่า
– ใช้เวลาในการวัดน้อยกว่าแบบแรก
– มีความแม่นยำเช่นเดียวกับแบบแรก

3. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ใช้วัดทางหน้าผาก
– อ่านค่าได้อย่างรวดเร็ว จึงนิยมใช้คัดกรองผู้ป่วยจำนวนมาก อย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน
– มีข้อควรระวังในการใช้งาน เนื่องจากอุณภูมิภายนอก ระหว่างหน้าผากของเรากับเครื่องวัด อาจทำให้วัดผลได้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้

4. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรดที่ใช้วัดทางหู
– ใช้อุณหภูมิความร้อนที่แพร่ออกมาของร่างกายในการอ่านค่า
– มีความรวดเร็วและแม่นยำ ในการอ่านค่า
– เหมาะสำหรับการคัดกรองผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Best Conveyor Center
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร