ควรทำอย่างไร? เมื่ออยู่ในสถานการณ์สารเคมีรั่วไหล

ขั้นตอนรับมือ เมื่อยู่ในสถานการณ์สารเคมีรั่วไหล

1.อพยพออกจากพื้นที่ทันที และอยู่เหนือลม
2.กรณีสัมผัสควันไฟรหือไอระเหยจากสารเคมี ให้ไปยังที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ และถอดเสื้อผ้าออก หากสัมผัสโดนตาหรือผิวหนัง ให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาด
3.เมื่อออกจากพื้นที่แล้ว แต่ทราบว่ายังมีคนติดอยู่ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ อย่ากลับไปเข้าเด็ดขาด
4.ติดตามข้อมูล ข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด
5.แม้เหตุการณ์สงบแล้ว ก็ไม่ควรเข้าใกล้พื้นที่เสี่ยงสัมผัสสารเคมี จนกว่าจะได้รีบอนุญาตจากเจ้าหน้าที่

🚗หากอยู่ในรถ
– หาที่จอดรถริมข้างทางในพื้นที่ร่ม ดับเครื่องยนต์
และปิดประตูหน้าต่างรถให้มิดชิด รอจนกว่าจะได้รับแจ้งให้สามารถใช้ถนนได้ตามปกติ
จึงค่อยเลื่อนรถออกจากบริเวณดังกล่าว

🏡หากอยู่ในอาคาร
– ปิดประตู หน้าต่างอาคารให้มิดชิด ปิดระบบระบายอากาศภายในอาคารทั้งหมด นำถุงพลาสติกหรือเศษผ้าชุบน้ำอุดหรือปิดช่องประตู ใช้แผ่นพลาสติกปิดคลุมหน้าต่างหรือเทปกาว ปิดตามช่องระบายอากาศ พร้อมโทรแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบทันที

🚧กรณีอยู่ในพื้นที่ที่เกิดสารเคมีรั่วไหล
– รีบอพยพออกจากพื้นที่ โดยใช้ผ้าสะอาดปิดจมูก พยายามหนีออกไปอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก ทางด้านเหนือลมหรือที่สูง จากนั้นให้รีบแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบมากำจัดหรือทำความสะอาดบริเวณที่เกิดการรั่วไหล

 

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร