วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล (World Book Day)

“วันหนังสือและลิขสิทธิ์สากล” (World Book Day) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านหนังสือ ประชาสัมพันธ์การอ่าน การตีพิมพ์ และลิขสิทธิ์ โดยวันหนังสือโลก ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) ด้วยเหตุผลที่ว่า หนังสือคือสิ่งที่มีพลังอำนาจสูงสุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการกระจายความรู้และรักษาไว้ซึ่งความรู้นั้น ๆ เพื่อมนุษยชาติ
.
โดยองค์การยูเนสโก ต้องการให้ทั่วโลกส่งเสริมการอ่าน การจัดพิมพ์เผยแพร่ และการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาผ่านลิขสิทธิ์ ซึ่งสาเหตุที่ก่อตั้งวันหนังสือเนื่องจากตรงกับวันเกิดหรือวันเสียชีวิตของประพันธ์ชื่อก้องโลกหลายท่าน อาทิ วลาดิเมีย นาโบคอฟ (Vladimir Nabokov) นักประพันธ์ชาวรัสเซีย, มอริซ เมอฮูยอง (Maurice Druon) นักประพันธ์ชาวฝรั่งเศส, ฮาลดูยง คิลแจน ลักซเนส (Halldór Kiljan Laxness) นักประพันธ์ชาวไอซ์แลนด์ และท่านอื่น ๆ อีกมากมาย
.

BestConveyorCenter
สินค้าโรงงาน แนะนำโดยวิศวกร