สายพานลำเลียงเป็นสื่อกลางในการลำเลียงระบบสายพานลำเลียง ระบบสายพานลำเลียงเป็นหนึ่งในระบบสายพานลำเลียงหลายประเภท ระบบสายพานลำเลียงประกอบด้วยรอกตั้งแต่สองตัวขึ้นไป โดยมีสื่อรับน้ำหนักเป็นวงปิด ซึ่งก็คือสายพานลำเลียงที่หมุนรอบตัว มู่เล่ย์ตัวใดตัวหนึ่งหรือทั้งสองตัวถูกขับเคลื่อน โดยเคลื่อนสายพานและวัสดุบนสายพานไปข้างหน้า