เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 04B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS SUS304 04B-TB