เฟืองโซ่เหล็ก RS35-แผ่นเรียบ
Sprocket Steel RS35-TA