เฟืองโซ่เหล็ก BS เบอร์ 10B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS Steel 10B-TB