เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 10B
Sprocket BS SUS304 10B