สปริงเสริมเกลียว / ไม่สัมผัส
(Thread Inserts/Tangless)