เฟืองโซ่สแตนเลส BS เบอร์ 32B-แบบมีดุมแถวเดียว
Sprocket BS SUS304 32B-TB